≡ Menu

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is uitsluitend op deze website van toepassing en niet van toepassing op andere websites waar hier naar verwezen wordt. Bijvoorbeeld naar de website van Oranje Casino. Via deze website worden persoonsgegevens verzameld die een privacygevoelige karakter hebben. Er wordt hierbij een zorgvuldige werkwijze toepast en bovendien is er sprake van zorgvuldigheid ten aanzien van de verwerking van gegevens. Daarnaast is er sprake van het beveiligd verwerken van gegevens. Er wordt door deze website bij de verwerking van gegevens voldaan aan de regelgeving die is neergeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt met deze privacyverklaring inzicht geboden in welke persoonsgegevens gebruikt worden en met welk doel dat gebeurt.

Gebruikmaken persoonsgegevens
Het gebruikmaken van persoonsgegevens door deze te verwerken, geschiedt aan de hand van gegevens die op deze website worden achtergelaten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er van diensten op deze website gebruik wordt gemaakt. Bij de verwerking of gebruikmaking is er alleen sprake van het registreren, bewaren en gebruik van de gegevens als er sprake is geweest van een actieve handeling met betrekking tot het invullen van persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld doordat er sprake is geweest van de aanmelding voor een nieuwsbrief. Of doordat er via het contactformulier contact is opgenomen. Er wordt op deze website informatie verstrekt over Oranje Casino. Met deze informatieverstrekking voor ogen is het doel van gebruik van de inhoud gericht op particulieren. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is niet op bedrijven van toepassing. Bij het invullen van persoonsgegevens gaat het vooral om naam, adres, woonplaats en mailadres.

Contactformulier en nieuwsbrief
Indien er een aanmelding plaatsvindt voor de nieuwsbrief dan dienen er enkele persoonlijke gegevens ingevuld te worden. Het emailadres van de bezoeker wordt alleen na het geven van expliciete toestemming in de lijst met leden voor de nieuwsbrief opgenomen. Het is altijd mogelijk om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen. Hiervoor is een link voor afmelding beschikbaar. Als er van een contactformulier gebruik wordt gemaakt, geldt dat er eveneens naar persoonlijke gegevens gevraagd wordt. Wij bewaren gegevens niet langer dan door ons nodig wordt geacht. Indien er voor commerciële doeleinden contact op wordt genomen met de gebruiker van deze website is er altijd een optie voor afmelding beschikbaar. Bij het verzamelen van locatiegegevens worden deze alleen verzameld indien daar toestemming voor is verstrekt.

Registratie bij gebruikmaken van diensten
Het is mogelijk dat als een gebruiker van deze website gebruikmaakt van diensten dat daarvoor eerst een registratie nodig is. Dat heeft in elk geval voor de bezoeker als voordeel dat er niet bij elk nieuw bezoek gegevens ingevoerd hoeven te worden. Overigens worden de achtergelaten gegevens niet aan andere partijen aangeboden. Behalve indien er sprake is van een wettelijke verplichting van de afgifte van gegevens. Of als er sprake is van misbruik van deze website of van frauduleuze handelingen of een poging daartoe. In deze gevallen behouden wij ons het recht voor om aan de bevoegde autoriteiten de persoonsgegevens af te staan. Het gaat bij deze gegevens doorgaans om de woonplaats, adres, mailadres en naam.

Beveiligingsmaatregelen
Er worden beveiligingsmaatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen. Er wordt hierdoor voorkomen dat er gegevens worden misbruikt of dat er ongeautoriseerde toegang wordt geboden om gegevens te gebruiken. Indien er van de social media buttons op deze website gebruik wordt gemaakt, geldt dat er een ander beleid met betrekking tot de privacy van toepassing is. De andere partij is daarvoor verantwoordelijk. De andere partij van een social mediakanaal kan de persoonsgegevens verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en niet op de website van een andere partij die eventueel via een link of banner op deze website bezocht kan worden. Wie via deze website naar Oranje Casino gaat, kan op die betreffende website de privacyverklaring vinden die daar van toepassing is. Dat wordt ook altijd aangeraden als een website van een andere partij wordt bezocht.

In de toekomst is het uiteraard mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring. Er wordt dan ook het recht voorbehouden om veranderingen aan te brengen zonder alle bezoekers of eerdere gebruikers van deze website daarvan persoonlijk op de hoogte te stellen. Het is dan ook aan te raden om tijdens ieder nieuw bezoek de privacyverklaring te bekijken of er zich veranderingen hebben voorgedaan. Het is altijd mogelijk om indien er zich vragen voordoen over de privacy of deze verklaring op een vrijblijvende manier contact op te nemen.